அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் ஈழத்து இயக்க அரசியல்

ஷோபா சக்தியும் கல்வெட்டும் சேனனும்:

-சில கருத்துக்கள்.

இரயாகரனுக்குக் கல்வெட்டுப் பாடிய சோபா சக்திக்கு என்ன நியாயமிருக்கிறதோ இல்லையோ அதை வரவேற்று நியாயப்படுத்தும் சேனனுக்கு என்ன அருகதையிருக்கு பெண்ணின் உள்ளாடை-அதிகாரம்-ஆண்மொழி குறித்துப் பேசுவதற்கென்று நாம் கேட்டு வைப்போம்!எஸ்.போ.வின் எழுத்துக்களைப் படித்த அன்றைய இளைஞர்கள்,ஒரு பெருமைக்காக அவரை அப்படியே கொப்பி பண்ணிய வரலாறு எனக்குள்ளும் ஓடுகிறது.எனது சிறுகதைகளில் பல எஸ்.போ.வை அப்படியே கொப்பி எடுத்ததென்பது உண்மை.ஆனால்,சோபாசக்தி இரயாவுக்குப் பாடிய கல்வெட்டும் அதே எஸ்.போ.வைக் கொப்பியடித்த எழுத்துவடிவமென்பதை நான் அறிவேன்!.இந்தக் கல்வெட்டை இன்று நியாயப்படுத்தும் சேனனின் அரசியல் குறித்து நாம் மௌனித்துக் கிடக்கமுடியாது!


உயிரோடிருப்பவனைக் குண்டுகள்கொண்டு கொன்றழிக்கும் இந்தத் தலைமுறையிலிருந்து சோபா சக்தி வருகிறார்.அவரது நியாயத்தின்வழி அவர் இரயாகரனை என்றோ கொன்றொழித்துவிட்டார்.இந்தக் கொலையை இன்றுவரை நியாயப்படுத்தும் சேனன் இன்னொரு கொலைக்கு அத்திவாரம் போடுகிறார்.அந்தத் தெரிவினூடாக மீளவும் இரயாகரனைப் புலம்பெயர் தமிழர்களின் „இன்றைய பெண்ணியத்தின்“வழி கொல்வதில் துணைக்கு இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தையும் கூட்டிவருபவர் மெல்ல அக்காவின் அரசியலையும் நியாயப்படுத்தப் பல்வகைக் கருத்துக்களை அதிகாரத்தின்வழி அலுசுகிறார்.எனினும்,அவரை இது எதுவுமே காத்துவிடவில்லை.அவரது மொழியைப்போலவே.

இவர்கள் செய்யும் இன்றைய „பிரா-ஜட்டி இல்லாத பெண்ணுடல்“அரசியல் இவர்களின் எஜமானர்களைக் காவுகொள்வதாக இருக்கும்போது,அவர்களால் மெல்லிய நாடாக்களில் தொங்கவிடப்பட்ட இந்த மார்புக்கச்சை இன்றைய இளைஞிகளைக் கட்டியாளும்போது இத்தகையவொரு போராட்டத்தைச் சுடலை நோக்கி நகர்பவர்கள் செய்கிறார்கள்.அவர்களது „தெரிவுகளை“அம்போவெனத் தாண்டிவிடும் அவர்களின் புதல்விகள் மெல்லப் போட்டுக் கழற்றும் இந்த வர்ணச் சங்கதிகள் நாளைய போராட்டரங்கில் மிகப்பெரும் பேசு பொருளாக உருமாறும் அரசியல் இவர்களுக்குள் இன்று தேம்பி வழிகிறது, இன்னொரு வடிவில்.அந்த வடிவத்தை அவிழ்ப்பதில் முன்னணியில் நிற்பவர்களில் சேனனும் ஒருவர்.

நமது தேசத்தில்,ஏன் எனது ஊரான சரவணையில் தோழர்களோடு கூட்டுக்கலவியை1982 ஆம் ஆண்டு நானும் பாசறையில் செய்தவர்களில் ஒருவன் என்ற அடிப்படை அறிவில் இத்தகையவொரு போராட்டம் எனக்கு அவசியமானது.ஏனெனில், எனது தெரிவுக்கிசைவாக நான் பெண்ணுடலை அநுபவிப்பதில் இன்றைய பெண்ணுடலும் அதுகொண்டிருக்கும் மரபும் எனக்குடந்தையாகச் செயலாற்றவில்லை.எனவே,நான் விரும்பும் உடலை இது மிக விகாரமாக்கிவிடுவதால் நானே,இதன் முதல் எதிரி.இது, கடந்து மீள்வதில் இன்றைய உடுதுணி உற்பத்தியாளர்களின் எளிமையான வியூகமே பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.இல்லையேல்,“புலம் பெயர் பெண்ணியம்“நகர்த்தப்போகும் அடுத்தகட்ட அரசியல் போராட்டம் நல்லதொரு „தெளிவை“எமக்குத் தந்துவிடப்போகிறது.எனவே,இதைவிட்டு நாம் கொஞ்சம் சேனனிடம் போவோம்.


அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் ஈழத்து இயக்க அரசியல் பற்பல மனிதர்களை ஈழத்தில் போட்டுத் தள்ளிய அன்றைய-இன்றைய நிலைமையிலும்… இந்த ஈனத் தனத்தின் எதிர் விளைவுகள் நம்மைக் காடாத்தும் போரை நாம் அனுபவிக்கும்போது,இந்தச் சேனன் அவிழ்க்கும் பெண்சார் எழுத்து அல்லது குப்பை என்பது தோழர் இரயாகரனை நோக்கிய காழ்ப்புணர்வாக விரிவதின் அரசியல் என்னவென்பது சந்தேகித்துக்கொள்வதற்கிசைவானது.இன்றைய „பெண் உள்ளாடை“அரசியலுக்கு ஒத்திசைவாகப் பகலும் சேனன்வழி அரசியல் எந்தத் தர்க்க நியாயமும் இல்லாது இரயாகரனை முடிச்சுப் போடுவதும்,அதற்கேற்றபடி அம்மணி இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தைக் கயிற்றில் கட்டித் தேர் இழுக்கும் அரும்பெரும் பெண்ணியத்தில் அவரது(சேனன்) அரசியலைத் தோலுரித்துக்கொள்வதற்கு அவசியமான தடயங்கள்பல.

எமது,வாழ்வுக்காகப் பயணித்த அரசியல்வாழ்வு என்றோ நாறிப்போன இன்றைய இந்திய உக்கிர நலன்களின்வழி,உழுதுபோடும் அரசியலுக்கு எப்பவும் முகவர்கள் இருந்தபடியே.அதுள் பற்பல வடிவங்கள் நமக்குள் விரைந்து குருதிச் சுற்றோட்டதை மேன்மேலும் உயர்த்த பற்பல சேனன்கள் உண்டு.இதுள் முக்கியமாக அக்கா இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் சேனனுக்கு அவசியமானவொரு கட்டத்தில் உட்புகும் நோக்கம் கூர்ந்து கவனிகத்தக்கது!

திருவாளர் சேனன் எப்போது அவசியத்துக்கு மாறான திசைவழிகளைத் தேர்வதில் தனது அரசியலின் விருத்தி எத்தகையதென்பதை அவரே உரைக்காதிருப்பினும் அதன் உள்நோக்கம் எடுத்துரைக்கும் „பொழுதும்-கணமும்“ மிக கடினமான திசை வழியை அவருக்கேயிட்டுச் செல்வதை உணர்வதில் நாம் தவறிழைக்க முடியாது.இதன்தொடர்ச்சியில் இராஜேஸ்வரி பால(ண)சுபபிரமணியம் பிள்ளையானின் அந்தரக அரசியலுக்கு முக்காடுவிரித்ததென்பது(இரயாவின் கட்டுரைப்படி) அதன் பண்பினை மதிப்பிட்ட அரசியல் நலன் மற்றும் போக்குகளிலிருந்து எழுவதிலும்பார்க்க நிலவும் அரசியலுக்கேற்ற கருத்தியற்றளத்தை உருவாக்குவதாக முடிந்துபோகிறது!

இராஜேஸ்வரிக்குப் பெண்ணியத்தின்வழி பட்டங்களைக் கழுத்தில்கட்டி ஊர்வலமாக இழுப்பதிலுள்ள அரசியலானது அவரது இலங்கை அரசியலின்மீதான பார்வைகள்-ஒத்துழைப்புகள் குறித்துக் கருத்துக்களை-விமர்சனங்களை எழுப்புவதாக இருக்கவில்லை.சேனனுக்கு அதுவல்ல நோக்கு.ஜென்னியின் கட்டுரையைச் செழுமைப்படுத்துபவர் இராஜேஸ்வரியை இக்கட்டுரைக்குள் இழுத்துவருவதற்கு இரயாகரனையும்,சோபா சக்தியின் கல்வெட்டையும் மட்டுமல்ல சுகனினது மதிப்பு மறுப்பறிக்கைவரை இழுத்துவந்து, தனது „உள்ளாடை அரசியலை“ மிகக் கவனமாக நகர்த்தி அக்காவின் இன்றைய அரசியற் தற்கொலையை நியாயப்படுத்த முனையும் இன்றைய நெருக்கடியில் இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தை வெறும் அப்பாவியாகவும்,அவர் ஒருவரே பெண்ணியத்தில் ஊன்றி,நிலைத்த போராளியாகவும்- புகலிடத்தில் „முற்றும் புரிந்துகொண்ட“ பெண்விடுதலைப் போராளியாக ஏற்றம் பெறுகிறார்.“அவருக்கு வயது அறுபது,அதிலும் அவர் செக்ஸ்சியாக இருப்பதாக“ தனக்குச் சுயதம்பட்ட நியாயத்தைக் கட்டமைக்க அக்கா முனைவதின் ஒரு துளி நியாயமாவது தனது இன்றைய அரசியல் குறித்துக் கருத்துரைக்கமுடியாத இவர்,மகிந்தாவின் பின்தொடரும் பிள்ளையானின் அரசியலில் எந்தமக்களின் விடுதலையை வென்று குவித்துள்ளார்.பிள்ளையானின் காட்டாட்சியில் கிழக்குமாகாணப் பெண்கள் படும் உடல்-உள ரீதியான பாலியற்பலாத்தகாரத் தாக்குதல் முதல் பொருளாதார ஒடுக்குமுறைவரை இவரது அரசியல் என்ன நிலையெடுத்திருக்கிறது?

பிள்ளையானை நியாயப்படுத்துவதென்பது மறைமுகமாக மகிந்தாவை நியாயப்படுத்திச் சிங்களப் பாசிச அரசை நிலைப்படுத்திக்காப்பதென்பதன் உண்மை இங்கே மறைக்கப்பட்டுவருவதன் தொடர்ச்சியாகச் சேனன் அக்காவுக்கு அருமையான பட்டுக் குடையொன்றைத் தைத்து வழங்குகிறார்.

இன்றைக்குப் புலிகளைச் சாட்டுவைத்து இலங்கைவாழ் முழுமொத்தச் சிறுபான்மை இனங்களின் அரசியல் கோரிக்கைகளையும் பயங்கரவாதமாகச் சித்தரிக்க முனையும் சிங்கள ஆளும் வர்க்கமானது தொடர்ந்து இராணுவரீதியான பலாத்தகாரத்துக்கூடாகச் சிறுபான்மை மக்களை அழித்தொழிக்க முனைவதன் அரசியலை பிள்ளையான்-கருணா போன்ற விடுபேயர்களுடாகச் செய்து முடிக்கும்போது, அதற்குக் காவடி தூக்கும் இராஜேஸ்வரிக்கு புகலிடத்திலுள்ள மாற்றுக் கருத்தாளர்கள் எதிர்வினையாற்றுவதென்பது அவரைத் தூசிப்பதாக முடிகிறது-அன்பர் சேனனுக்கு!

இன்றைய இலங்கை அரசபயங்கரவாதமானது இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களுக்கு எந்த வகையில் நியாயமான அரசியல் நடாத்தையூடாகக் காரியமாற்றியிருக்கிறது?அரச பயங்கரவாதம் என்பது எப்பவும் நிலவும் அரச அமைப்பைக் காப்பதற்கெடுக்கும் பலாத்தகார இராணுவ நடவடிக்கையில் தனது அரசியல் ஆதிக்கத்தை மறுசீரமைப்புச் செய்கிறது.இதுவரையிலான எல்லாவகைக் கண்துடைப்பு ஜனநாயக விழுமியங்களையும் கடைந்தெடுத்துத் தூரவெறிந்துவிட்டுக் குடும்ப ஆதிக்க-கட்சி ஆத்திக்க-இராணுவ ஆதிக்கச் சகதியினூடாக ஒற்றைக் கட்சி-சர்வதிகாரத் தலைமையை நிறுவ முனையும் மகிந்தா குடும்பத்துக்குக் காக்கா பிடிப்பது, கிழக்குக்கு ஜனநாயகமோ அல்லது யாழ்பாண ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான அரசியல் முன்னெடுப்போ அல்ல.மாறாக,இதுவொரு மோசடி அரசியல்.

மக்களைக் காட்டிக் கொடுத்து, அவர்களின் உரிமைகளை ஏலம்போடும் இவ்வரசியல் போக்கிரித்தனமானதாகும்,இதன் வாயிலாக இலங்கையில் பாசிச ஆட்சியை நிலைப்படுத்தி,நியாயப்படுத்தும் பக்காப் பரப்புரையாகவே இவர்களது“இணைவு-பக்கச்சார்பு-ஒத்துழைப்பு“காட்டி நிற்கிறது.இதற்காக இவர்களுக்கு வந்துவிழும் எலும்புகள் அந்நிய தேசங்களின் அரசியல் மற்றும் ஊடக மட்டத்தில் மகிந்தா அரசை மக்களின் ஜனநாயகத்துக்கான ஒரு மக்கள் முன்னணி அரசாக நிலைநிறுத்த முயற்சிக்கிறது.(உதாரணமாக: வூப்பெற்றால் இராமச்சந்திரனும்,ரீ.பீ.சீ. வானொலியும் முன்னெடுக்கவிரும்பும் ஜேர்மனிய ஊடகங்களுக்குத் தகவல் வழங்கும் வானொலிச் செயற்பாடு-இது, இன்னும் செயற்பாடுகளில் இருக்கிறது.இதுவும் மிகவிரைவாக நம்மைக் கொல்லும் இலங்கையை நியாயப்படுத்தும்)இதுவே,இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் தோல்வியுமாகவிரிகிறது.குறிப்பாக தமிழ்பேசும் மக்களின் நியாயமான அரசியல் கோரிக்கைகளைப் புலிகளின் அரசியல் நீர்த்துப்போக வைத்தது ஒருபகுதி உண்மையென்றால், மறுபகுதி இத்தகைய பிள்ளையான்-கருணா அணிகளுக்கு வக்காலத்து-ஆலோசனை வழங்கும் இந்த ஞானம்-இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்போன்ற இழி மனிதர்களின் செயற்பாடுமென்பது மறுக்கமுடியாத உண்மையாகும்.

இத்தகைய நிலையில் புலிகளின் அராஜகம் குறித்துப் இவர்களுக்கு வரும் தும்மல் மக்கள் நலன்பிணைந்த ஆத்ம தாகமில்லை!மாறாக, இலங்கை அரசியலில் இவர்களது பாத்திரம் இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் விடுதலையைக் காட்டிக்கொடுக்கும் இன்னொரு வகையான பாத்திரமாகும்.இப்பாத்திரம்,புலிகளின் அரசியலிலிருந்து விருத்தியான எதிர்ப்பாத்திரமாகும்.இந்த நிலையுள், எந்தப் பெண்ணிய முகமூடி தரித்தாவது அக்காவைக் காக்க முனையும் தம்பிக்கு இரயாவின் அரசியல் விமர்சனத்தைக் கேள்விக்குட்படுத்தும் அரசியல் விவேகம் கைகூடவில்லை!இதற்கு மாறாக, இரயாவைப் பெண்ணொடுக்கு முறையாளனாக வர்ணிப்பதில் சுயதிருப்தியடைகிறார் சேனன்.இதுவும், ஒருவகையில் இரயாவினது அரசியலின் காத்திரமான-நேர்மையான பாத்திரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தவே செய்துவிடுகிறது.

புலம்பெயர்ந்த தமிழ் பேசும் மக்களுள் பரவலாக அறியப்பட்ட அராஜகமானது இன்று, பற்பல வடிவங்களில் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியில் மீளவும் நிலையெடுக்கிறது.அதன்வழி கல்வெட்டுப் பாடுதலும்,காடாத்துச் செய்வதும் இந்தச் சேனன்வழி அரசியலுக்குக் கைவந்த கலையெனினும் இவர்களே அம்பலப்பட்டுப்போகும் அரசியல் தற்கொலை இவர்களுக்கு நேர்கிறதென்பதை இவர்களது அக்காமாரும்,தோழிகளும்“உள்ளாடை கழற்றும்“அரசியலில் மிக இலகுவாகவே இவர்களைக் காட்டிக் கொடுத்துவிடுகிறார்கள்.

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்.
21.09.2008

Werbeanzeigen

அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் ஈழத்து இயக்க அரசியல்

ஷோபா சக்தியும் கல்வெட்டும் சேனனும்:

-சில கருத்துக்கள்.

இரயாகரனுக்குக் கல்வெட்டுப் பாடிய சோபா சக்திக்கு என்ன நியாயமிருக்கிறதோ இல்லையோ அதை வரவேற்று நியாயப்படுத்தும் சேனனுக்கு என்ன அருகதையிருக்கு பெண்ணின் உள்ளாடை-அதிகாரம்-ஆண்மொழி குறித்துப் பேசுவதற்கென்று நாம் கேட்டு வைப்போம்!எஸ்.போ.வின் எழுத்துக்களைப் படித்த அன்றைய இளைஞர்கள்,ஒரு பெருமைக்காக அவரை அப்படியே கொப்பி பண்ணிய வரலாறு எனக்குள்ளும் ஓடுகிறது.எனது சிறுகதைகளில் பல எஸ்.போ.வை அப்படியே கொப்பி எடுத்ததென்பது உண்மை.ஆனால்,சோபாசக்தி இரயாவுக்குப் பாடிய கல்வெட்டும் அதே எஸ்.போ.வைக் கொப்பியடித்த எழுத்துவடிவமென்பதை நான் அறிவேன்!.இந்தக் கல்வெட்டை இன்று நியாயப்படுத்தும் சேனனின் அரசியல் குறித்து நாம் மௌனித்துக் கிடக்கமுடியாது!


உயிரோடிருப்பவனைக் குண்டுகள்கொண்டு கொன்றழிக்கும் இந்தத் தலைமுறையிலிருந்து சோபா சக்தி வருகிறார்.அவரது நியாயத்தின்வழி அவர் இரயாகரனை என்றோ கொன்றொழித்துவிட்டார்.இந்தக் கொலையை இன்றுவரை நியாயப்படுத்தும் சேனன் இன்னொரு கொலைக்கு அத்திவாரம் போடுகிறார்.அந்தத் தெரிவினூடாக மீளவும் இரயாகரனைப் புலம்பெயர் தமிழர்களின் „இன்றைய பெண்ணியத்தின்“வழி கொல்வதில் துணைக்கு இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தையும் கூட்டிவருபவர் மெல்ல அக்காவின் அரசியலையும் நியாயப்படுத்தப் பல்வகைக் கருத்துக்களை அதிகாரத்தின்வழி அலுசுகிறார்.எனினும்,அவரை இது எதுவுமே காத்துவிடவில்லை.அவரது மொழியைப்போலவே.

இவர்கள் செய்யும் இன்றைய „பிரா-ஜட்டி இல்லாத பெண்ணுடல்“அரசியல் இவர்களின் எஜமானர்களைக் காவுகொள்வதாக இருக்கும்போது,அவர்களால் மெல்லிய நாடாக்களில் தொங்கவிடப்பட்ட இந்த மார்புக்கச்சை இன்றைய இளைஞிகளைக் கட்டியாளும்போது இத்தகையவொரு போராட்டத்தைச் சுடலை நோக்கி நகர்பவர்கள் செய்கிறார்கள்.அவர்களது „தெரிவுகளை“அம்போவெனத் தாண்டிவிடும் அவர்களின் புதல்விகள் மெல்லப் போட்டுக் கழற்றும் இந்த வர்ணச் சங்கதிகள் நாளைய போராட்டரங்கில் மிகப்பெரும் பேசு பொருளாக உருமாறும் அரசியல் இவர்களுக்குள் இன்று தேம்பி வழிகிறது, இன்னொரு வடிவில்.அந்த வடிவத்தை அவிழ்ப்பதில் முன்னணியில் நிற்பவர்களில் சேனனும் ஒருவர்.

நமது தேசத்தில்,ஏன் எனது ஊரான சரவணையில் தோழர்களோடு கூட்டுக்கலவியை1982 ஆம் ஆண்டு நானும் பாசறையில் செய்தவர்களில் ஒருவன் என்ற அடிப்படை அறிவில் இத்தகையவொரு போராட்டம் எனக்கு அவசியமானது.ஏனெனில், எனது தெரிவுக்கிசைவாக நான் பெண்ணுடலை அநுபவிப்பதில் இன்றைய பெண்ணுடலும் அதுகொண்டிருக்கும் மரபும் எனக்குடந்தையாகச் செயலாற்றவில்லை.எனவே,நான் விரும்பும் உடலை இது மிக விகாரமாக்கிவிடுவதால் நானே,இதன் முதல் எதிரி.இது, கடந்து மீள்வதில் இன்றைய உடுதுணி உற்பத்தியாளர்களின் எளிமையான வியூகமே பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.இல்லையேல்,“புலம் பெயர் பெண்ணியம்“நகர்த்தப்போகும் அடுத்தகட்ட அரசியல் போராட்டம் நல்லதொரு „தெளிவை“எமக்குத் தந்துவிடப்போகிறது.எனவே,இதைவிட்டு நாம் கொஞ்சம் சேனனிடம் போவோம்.


அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் ஈழத்து இயக்க அரசியல் பற்பல மனிதர்களை ஈழத்தில் போட்டுத் தள்ளிய அன்றைய-இன்றைய நிலைமையிலும்… இந்த ஈனத் தனத்தின் எதிர் விளைவுகள் நம்மைக் காடாத்தும் போரை நாம் அனுபவிக்கும்போது,இந்தச் சேனன் அவிழ்க்கும் பெண்சார் எழுத்து அல்லது குப்பை என்பது தோழர் இரயாகரனை நோக்கிய காழ்ப்புணர்வாக விரிவதின் அரசியல் என்னவென்பது சந்தேகித்துக்கொள்வதற்கிசைவானது.இன்றைய „பெண் உள்ளாடை“அரசியலுக்கு ஒத்திசைவாகப் பகலும் சேனன்வழி அரசியல் எந்தத் தர்க்க நியாயமும் இல்லாது இரயாகரனை முடிச்சுப் போடுவதும்,அதற்கேற்றபடி அம்மணி இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தைக் கயிற்றில் கட்டித் தேர் இழுக்கும் அரும்பெரும் பெண்ணியத்தில் அவரது(சேனன்) அரசியலைத் தோலுரித்துக்கொள்வதற்கு அவசியமான தடயங்கள்பல.

எமது,வாழ்வுக்காகப் பயணித்த அரசியல்வாழ்வு என்றோ நாறிப்போன இன்றைய இந்திய உக்கிர நலன்களின்வழி,உழுதுபோடும் அரசியலுக்கு எப்பவும் முகவர்கள் இருந்தபடியே.அதுள் பற்பல வடிவங்கள் நமக்குள் விரைந்து குருதிச் சுற்றோட்டதை மேன்மேலும் உயர்த்த பற்பல சேனன்கள் உண்டு.இதுள் முக்கியமாக அக்கா இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் சேனனுக்கு அவசியமானவொரு கட்டத்தில் உட்புகும் நோக்கம் கூர்ந்து கவனிகத்தக்கது!

திருவாளர் சேனன் எப்போது அவசியத்துக்கு மாறான திசைவழிகளைத் தேர்வதில் தனது அரசியலின் விருத்தி எத்தகையதென்பதை அவரே உரைக்காதிருப்பினும் அதன் உள்நோக்கம் எடுத்துரைக்கும் „பொழுதும்-கணமும்“ மிக கடினமான திசை வழியை அவருக்கேயிட்டுச் செல்வதை உணர்வதில் நாம் தவறிழைக்க முடியாது.இதன்தொடர்ச்சியில் இராஜேஸ்வரி பால(ண)சுபபிரமணியம் பிள்ளையானின் அந்தரக அரசியலுக்கு முக்காடுவிரித்ததென்பது(இரயாவின் கட்டுரைப்படி) அதன் பண்பினை மதிப்பிட்ட அரசியல் நலன் மற்றும் போக்குகளிலிருந்து எழுவதிலும்பார்க்க நிலவும் அரசியலுக்கேற்ற கருத்தியற்றளத்தை உருவாக்குவதாக முடிந்துபோகிறது!

இராஜேஸ்வரிக்குப் பெண்ணியத்தின்வழி பட்டங்களைக் கழுத்தில்கட்டி ஊர்வலமாக இழுப்பதிலுள்ள அரசியலானது அவரது இலங்கை அரசியலின்மீதான பார்வைகள்-ஒத்துழைப்புகள் குறித்துக் கருத்துக்களை-விமர்சனங்களை எழுப்புவதாக இருக்கவில்லை.சேனனுக்கு அதுவல்ல நோக்கு.ஜென்னியின் கட்டுரையைச் செழுமைப்படுத்துபவர் இராஜேஸ்வரியை இக்கட்டுரைக்குள் இழுத்துவருவதற்கு இரயாகரனையும்,சோபா சக்தியின் கல்வெட்டையும் மட்டுமல்ல சுகனினது மதிப்பு மறுப்பறிக்கைவரை இழுத்துவந்து, தனது „உள்ளாடை அரசியலை“ மிகக் கவனமாக நகர்த்தி அக்காவின் இன்றைய அரசியற் தற்கொலையை நியாயப்படுத்த முனையும் இன்றைய நெருக்கடியில் இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தை வெறும் அப்பாவியாகவும்,அவர் ஒருவரே பெண்ணியத்தில் ஊன்றி,நிலைத்த போராளியாகவும்- புகலிடத்தில் „முற்றும் புரிந்துகொண்ட“ பெண்விடுதலைப் போராளியாக ஏற்றம் பெறுகிறார்.“அவருக்கு வயது அறுபது,அதிலும் அவர் செக்ஸ்சியாக இருப்பதாக“ தனக்குச் சுயதம்பட்ட நியாயத்தைக் கட்டமைக்க அக்கா முனைவதின் ஒரு துளி நியாயமாவது தனது இன்றைய அரசியல் குறித்துக் கருத்துரைக்கமுடியாத இவர்,மகிந்தாவின் பின்தொடரும் பிள்ளையானின் அரசியலில் எந்தமக்களின் விடுதலையை வென்று குவித்துள்ளார்.பிள்ளையானின் காட்டாட்சியில் கிழக்குமாகாணப் பெண்கள் படும் உடல்-உள ரீதியான பாலியற்பலாத்தகாரத் தாக்குதல் முதல் பொருளாதார ஒடுக்குமுறைவரை இவரது அரசியல் என்ன நிலையெடுத்திருக்கிறது?

பிள்ளையானை நியாயப்படுத்துவதென்பது மறைமுகமாக மகிந்தாவை நியாயப்படுத்திச் சிங்களப் பாசிச அரசை நிலைப்படுத்திக்காப்பதென்பதன் உண்மை இங்கே மறைக்கப்பட்டுவருவதன் தொடர்ச்சியாகச் சேனன் அக்காவுக்கு அருமையான பட்டுக் குடையொன்றைத் தைத்து வழங்குகிறார்.

இன்றைக்குப் புலிகளைச் சாட்டுவைத்து இலங்கைவாழ் முழுமொத்தச் சிறுபான்மை இனங்களின் அரசியல் கோரிக்கைகளையும் பயங்கரவாதமாகச் சித்தரிக்க முனையும் சிங்கள ஆளும் வர்க்கமானது தொடர்ந்து இராணுவரீதியான பலாத்தகாரத்துக்கூடாகச் சிறுபான்மை மக்களை அழித்தொழிக்க முனைவதன் அரசியலை பிள்ளையான்-கருணா போன்ற விடுபேயர்களுடாகச் செய்து முடிக்கும்போது, அதற்குக் காவடி தூக்கும் இராஜேஸ்வரிக்கு புகலிடத்திலுள்ள மாற்றுக் கருத்தாளர்கள் எதிர்வினையாற்றுவதென்பது அவரைத் தூசிப்பதாக முடிகிறது-அன்பர் சேனனுக்கு!

இன்றைய இலங்கை அரசபயங்கரவாதமானது இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களுக்கு எந்த வகையில் நியாயமான அரசியல் நடாத்தையூடாகக் காரியமாற்றியிருக்கிறது?அரச பயங்கரவாதம் என்பது எப்பவும் நிலவும் அரச அமைப்பைக் காப்பதற்கெடுக்கும் பலாத்தகார இராணுவ நடவடிக்கையில் தனது அரசியல் ஆதிக்கத்தை மறுசீரமைப்புச் செய்கிறது.இதுவரையிலான எல்லாவகைக் கண்துடைப்பு ஜனநாயக விழுமியங்களையும் கடைந்தெடுத்துத் தூரவெறிந்துவிட்டுக் குடும்ப ஆதிக்க-கட்சி ஆத்திக்க-இராணுவ ஆதிக்கச் சகதியினூடாக ஒற்றைக் கட்சி-சர்வதிகாரத் தலைமையை நிறுவ முனையும் மகிந்தா குடும்பத்துக்குக் காக்கா பிடிப்பது, கிழக்குக்கு ஜனநாயகமோ அல்லது யாழ்பாண ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான அரசியல் முன்னெடுப்போ அல்ல.மாறாக,இதுவொரு மோசடி அரசியல்.

மக்களைக் காட்டிக் கொடுத்து, அவர்களின் உரிமைகளை ஏலம்போடும் இவ்வரசியல் போக்கிரித்தனமானதாகும்,இதன் வாயிலாக இலங்கையில் பாசிச ஆட்சியை நிலைப்படுத்தி,நியாயப்படுத்தும் பக்காப் பரப்புரையாகவே இவர்களது“இணைவு-பக்கச்சார்பு-ஒத்துழைப்பு“காட்டி நிற்கிறது.இதற்காக இவர்களுக்கு வந்துவிழும் எலும்புகள் அந்நிய தேசங்களின் அரசியல் மற்றும் ஊடக மட்டத்தில் மகிந்தா அரசை மக்களின் ஜனநாயகத்துக்கான ஒரு மக்கள் முன்னணி அரசாக நிலைநிறுத்த முயற்சிக்கிறது.(உதாரணமாக: வூப்பெற்றால் இராமச்சந்திரனும்,ரீ.பீ.சீ. வானொலியும் முன்னெடுக்கவிரும்பும் ஜேர்மனிய ஊடகங்களுக்குத் தகவல் வழங்கும் வானொலிச் செயற்பாடு-இது, இன்னும் செயற்பாடுகளில் இருக்கிறது.இதுவும் மிகவிரைவாக நம்மைக் கொல்லும் இலங்கையை நியாயப்படுத்தும்)இதுவே,இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் தோல்வியுமாகவிரிகிறது.குறிப்பாக தமிழ்பேசும் மக்களின் நியாயமான அரசியல் கோரிக்கைகளைப் புலிகளின் அரசியல் நீர்த்துப்போக வைத்தது ஒருபகுதி உண்மையென்றால், மறுபகுதி இத்தகைய பிள்ளையான்-கருணா அணிகளுக்கு வக்காலத்து-ஆலோசனை வழங்கும் இந்த ஞானம்-இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்போன்ற இழி மனிதர்களின் செயற்பாடுமென்பது மறுக்கமுடியாத உண்மையாகும்.

இத்தகைய நிலையில் புலிகளின் அராஜகம் குறித்துப் இவர்களுக்கு வரும் தும்மல் மக்கள் நலன்பிணைந்த ஆத்ம தாகமில்லை!மாறாக, இலங்கை அரசியலில் இவர்களது பாத்திரம் இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் விடுதலையைக் காட்டிக்கொடுக்கும் இன்னொரு வகையான பாத்திரமாகும்.இப்பாத்திரம்,புலிகளின் அரசியலிலிருந்து விருத்தியான எதிர்ப்பாத்திரமாகும்.இந்த நிலையுள், எந்தப் பெண்ணிய முகமூடி தரித்தாவது அக்காவைக் காக்க முனையும் தம்பிக்கு இரயாவின் அரசியல் விமர்சனத்தைக் கேள்விக்குட்படுத்தும் அரசியல் விவேகம் கைகூடவில்லை!இதற்கு மாறாக, இரயாவைப் பெண்ணொடுக்கு முறையாளனாக வர்ணிப்பதில் சுயதிருப்தியடைகிறார் சேனன்.இதுவும், ஒருவகையில் இரயாவினது அரசியலின் காத்திரமான-நேர்மையான பாத்திரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தவே செய்துவிடுகிறது.

புலம்பெயர்ந்த தமிழ் பேசும் மக்களுள் பரவலாக அறியப்பட்ட அராஜகமானது இன்று, பற்பல வடிவங்களில் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியில் மீளவும் நிலையெடுக்கிறது.அதன்வழி கல்வெட்டுப் பாடுதலும்,காடாத்துச் செய்வதும் இந்தச் சேனன்வழி அரசியலுக்குக் கைவந்த கலையெனினும் இவர்களே அம்பலப்பட்டுப்போகும் அரசியல் தற்கொலை இவர்களுக்கு நேர்கிறதென்பதை இவர்களது அக்காமாரும்,தோழிகளும்“உள்ளாடை கழற்றும்“அரசியலில் மிக இலகுவாகவே இவர்களைக் காட்டிக் கொடுத்துவிடுகிறார்கள்.

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்.
21.09.2008

அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் ஈழத்து இயக்க அரசியல்

ஷோபா சக்தியும் கல்வெட்டும் சேனனும்:

-சில கருத்துக்கள்.

இரயாகரனுக்குக் கல்வெட்டுப் பாடிய சோபா சக்திக்கு என்ன நியாயமிருக்கிறதோ இல்லையோ அதை வரவேற்று நியாயப்படுத்தும் சேனனுக்கு என்ன அருகதையிருக்கு பெண்ணின் உள்ளாடை-அதிகாரம்-ஆண்மொழி குறித்துப் பேசுவதற்கென்று நாம் கேட்டு வைப்போம்!எஸ்.போ.வின் எழுத்துக்களைப் படித்த அன்றைய இளைஞர்கள்,ஒரு பெருமைக்காக அவரை அப்படியே கொப்பி பண்ணிய வரலாறு எனக்குள்ளும் ஓடுகிறது.எனது சிறுகதைகளில் பல எஸ்.போ.வை அப்படியே கொப்பி எடுத்ததென்பது உண்மை.ஆனால்,சோபாசக்தி இரயாவுக்குப் பாடிய கல்வெட்டும் அதே எஸ்.போ.வைக் கொப்பியடித்த எழுத்துவடிவமென்பதை நான் அறிவேன்!.இந்தக் கல்வெட்டை இன்று நியாயப்படுத்தும் சேனனின் அரசியல் குறித்து நாம் மௌனித்துக் கிடக்கமுடியாது!


உயிரோடிருப்பவனைக் குண்டுகள்கொண்டு கொன்றழிக்கும் இந்தத் தலைமுறையிலிருந்து சோபா சக்தி வருகிறார்.அவரது நியாயத்தின்வழி அவர் இரயாகரனை என்றோ கொன்றொழித்துவிட்டார்.இந்தக் கொலையை இன்றுவரை நியாயப்படுத்தும் சேனன் இன்னொரு கொலைக்கு அத்திவாரம் போடுகிறார்.அந்தத் தெரிவினூடாக மீளவும் இரயாகரனைப் புலம்பெயர் தமிழர்களின் „இன்றைய பெண்ணியத்தின்“வழி கொல்வதில் துணைக்கு இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தையும் கூட்டிவருபவர் மெல்ல அக்காவின் அரசியலையும் நியாயப்படுத்தப் பல்வகைக் கருத்துக்களை அதிகாரத்தின்வழி அலுசுகிறார்.எனினும்,அவரை இது எதுவுமே காத்துவிடவில்லை.அவரது மொழியைப்போலவே.

இவர்கள் செய்யும் இன்றைய „பிரா-ஜட்டி இல்லாத பெண்ணுடல்“அரசியல் இவர்களின் எஜமானர்களைக் காவுகொள்வதாக இருக்கும்போது,அவர்களால் மெல்லிய நாடாக்களில் தொங்கவிடப்பட்ட இந்த மார்புக்கச்சை இன்றைய இளைஞிகளைக் கட்டியாளும்போது இத்தகையவொரு போராட்டத்தைச் சுடலை நோக்கி நகர்பவர்கள் செய்கிறார்கள்.அவர்களது „தெரிவுகளை“அம்போவெனத் தாண்டிவிடும் அவர்களின் புதல்விகள் மெல்லப் போட்டுக் கழற்றும் இந்த வர்ணச் சங்கதிகள் நாளைய போராட்டரங்கில் மிகப்பெரும் பேசு பொருளாக உருமாறும் அரசியல் இவர்களுக்குள் இன்று தேம்பி வழிகிறது, இன்னொரு வடிவில்.அந்த வடிவத்தை அவிழ்ப்பதில் முன்னணியில் நிற்பவர்களில் சேனனும் ஒருவர்.

நமது தேசத்தில்,ஏன் எனது ஊரான சரவணையில் தோழர்களோடு கூட்டுக்கலவியை1982 ஆம் ஆண்டு நானும் பாசறையில் செய்தவர்களில் ஒருவன் என்ற அடிப்படை அறிவில் இத்தகையவொரு போராட்டம் எனக்கு அவசியமானது.ஏனெனில், எனது தெரிவுக்கிசைவாக நான் பெண்ணுடலை அநுபவிப்பதில் இன்றைய பெண்ணுடலும் அதுகொண்டிருக்கும் மரபும் எனக்குடந்தையாகச் செயலாற்றவில்லை.எனவே,நான் விரும்பும் உடலை இது மிக விகாரமாக்கிவிடுவதால் நானே,இதன் முதல் எதிரி.இது, கடந்து மீள்வதில் இன்றைய உடுதுணி உற்பத்தியாளர்களின் எளிமையான வியூகமே பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.இல்லையேல்,“புலம் பெயர் பெண்ணியம்“நகர்த்தப்போகும் அடுத்தகட்ட அரசியல் போராட்டம் நல்லதொரு „தெளிவை“எமக்குத் தந்துவிடப்போகிறது.எனவே,இதைவிட்டு நாம் கொஞ்சம் சேனனிடம் போவோம்.


அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் ஈழத்து இயக்க அரசியல் பற்பல மனிதர்களை ஈழத்தில் போட்டுத் தள்ளிய அன்றைய-இன்றைய நிலைமையிலும்… இந்த ஈனத் தனத்தின் எதிர் விளைவுகள் நம்மைக் காடாத்தும் போரை நாம் அனுபவிக்கும்போது,இந்தச் சேனன் அவிழ்க்கும் பெண்சார் எழுத்து அல்லது குப்பை என்பது தோழர் இரயாகரனை நோக்கிய காழ்ப்புணர்வாக விரிவதின் அரசியல் என்னவென்பது சந்தேகித்துக்கொள்வதற்கிசைவானது.இன்றைய „பெண் உள்ளாடை“அரசியலுக்கு ஒத்திசைவாகப் பகலும் சேனன்வழி அரசியல் எந்தத் தர்க்க நியாயமும் இல்லாது இரயாகரனை முடிச்சுப் போடுவதும்,அதற்கேற்றபடி அம்மணி இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தைக் கயிற்றில் கட்டித் தேர் இழுக்கும் அரும்பெரும் பெண்ணியத்தில் அவரது(சேனன்) அரசியலைத் தோலுரித்துக்கொள்வதற்கு அவசியமான தடயங்கள்பல.

எமது,வாழ்வுக்காகப் பயணித்த அரசியல்வாழ்வு என்றோ நாறிப்போன இன்றைய இந்திய உக்கிர நலன்களின்வழி,உழுதுபோடும் அரசியலுக்கு எப்பவும் முகவர்கள் இருந்தபடியே.அதுள் பற்பல வடிவங்கள் நமக்குள் விரைந்து குருதிச் சுற்றோட்டதை மேன்மேலும் உயர்த்த பற்பல சேனன்கள் உண்டு.இதுள் முக்கியமாக அக்கா இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் சேனனுக்கு அவசியமானவொரு கட்டத்தில் உட்புகும் நோக்கம் கூர்ந்து கவனிகத்தக்கது!

திருவாளர் சேனன் எப்போது அவசியத்துக்கு மாறான திசைவழிகளைத் தேர்வதில் தனது அரசியலின் விருத்தி எத்தகையதென்பதை அவரே உரைக்காதிருப்பினும் அதன் உள்நோக்கம் எடுத்துரைக்கும் „பொழுதும்-கணமும்“ மிக கடினமான திசை வழியை அவருக்கேயிட்டுச் செல்வதை உணர்வதில் நாம் தவறிழைக்க முடியாது.இதன்தொடர்ச்சியில் இராஜேஸ்வரி பால(ண)சுபபிரமணியம் பிள்ளையானின் அந்தரக அரசியலுக்கு முக்காடுவிரித்ததென்பது(இரயாவின் கட்டுரைப்படி) அதன் பண்பினை மதிப்பிட்ட அரசியல் நலன் மற்றும் போக்குகளிலிருந்து எழுவதிலும்பார்க்க நிலவும் அரசியலுக்கேற்ற கருத்தியற்றளத்தை உருவாக்குவதாக முடிந்துபோகிறது!

இராஜேஸ்வரிக்குப் பெண்ணியத்தின்வழி பட்டங்களைக் கழுத்தில்கட்டி ஊர்வலமாக இழுப்பதிலுள்ள அரசியலானது அவரது இலங்கை அரசியலின்மீதான பார்வைகள்-ஒத்துழைப்புகள் குறித்துக் கருத்துக்களை-விமர்சனங்களை எழுப்புவதாக இருக்கவில்லை.சேனனுக்கு அதுவல்ல நோக்கு.ஜென்னியின் கட்டுரையைச் செழுமைப்படுத்துபவர் இராஜேஸ்வரியை இக்கட்டுரைக்குள் இழுத்துவருவதற்கு இரயாகரனையும்,சோபா சக்தியின் கல்வெட்டையும் மட்டுமல்ல சுகனினது மதிப்பு மறுப்பறிக்கைவரை இழுத்துவந்து, தனது „உள்ளாடை அரசியலை“ மிகக் கவனமாக நகர்த்தி அக்காவின் இன்றைய அரசியற் தற்கொலையை நியாயப்படுத்த முனையும் இன்றைய நெருக்கடியில் இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தை வெறும் அப்பாவியாகவும்,அவர் ஒருவரே பெண்ணியத்தில் ஊன்றி,நிலைத்த போராளியாகவும்- புகலிடத்தில் „முற்றும் புரிந்துகொண்ட“ பெண்விடுதலைப் போராளியாக ஏற்றம் பெறுகிறார்.“அவருக்கு வயது அறுபது,அதிலும் அவர் செக்ஸ்சியாக இருப்பதாக“ தனக்குச் சுயதம்பட்ட நியாயத்தைக் கட்டமைக்க அக்கா முனைவதின் ஒரு துளி நியாயமாவது தனது இன்றைய அரசியல் குறித்துக் கருத்துரைக்கமுடியாத இவர்,மகிந்தாவின் பின்தொடரும் பிள்ளையானின் அரசியலில் எந்தமக்களின் விடுதலையை வென்று குவித்துள்ளார்.பிள்ளையானின் காட்டாட்சியில் கிழக்குமாகாணப் பெண்கள் படும் உடல்-உள ரீதியான பாலியற்பலாத்தகாரத் தாக்குதல் முதல் பொருளாதார ஒடுக்குமுறைவரை இவரது அரசியல் என்ன நிலையெடுத்திருக்கிறது?

பிள்ளையானை நியாயப்படுத்துவதென்பது மறைமுகமாக மகிந்தாவை நியாயப்படுத்திச் சிங்களப் பாசிச அரசை நிலைப்படுத்திக்காப்பதென்பதன் உண்மை இங்கே மறைக்கப்பட்டுவருவதன் தொடர்ச்சியாகச் சேனன் அக்காவுக்கு அருமையான பட்டுக் குடையொன்றைத் தைத்து வழங்குகிறார்.

இன்றைக்குப் புலிகளைச் சாட்டுவைத்து இலங்கைவாழ் முழுமொத்தச் சிறுபான்மை இனங்களின் அரசியல் கோரிக்கைகளையும் பயங்கரவாதமாகச் சித்தரிக்க முனையும் சிங்கள ஆளும் வர்க்கமானது தொடர்ந்து இராணுவரீதியான பலாத்தகாரத்துக்கூடாகச் சிறுபான்மை மக்களை அழித்தொழிக்க முனைவதன் அரசியலை பிள்ளையான்-கருணா போன்ற விடுபேயர்களுடாகச் செய்து முடிக்கும்போது, அதற்குக் காவடி தூக்கும் இராஜேஸ்வரிக்கு புகலிடத்திலுள்ள மாற்றுக் கருத்தாளர்கள் எதிர்வினையாற்றுவதென்பது அவரைத் தூசிப்பதாக முடிகிறது-அன்பர் சேனனுக்கு!

இன்றைய இலங்கை அரசபயங்கரவாதமானது இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களுக்கு எந்த வகையில் நியாயமான அரசியல் நடாத்தையூடாகக் காரியமாற்றியிருக்கிறது?அரச பயங்கரவாதம் என்பது எப்பவும் நிலவும் அரச அமைப்பைக் காப்பதற்கெடுக்கும் பலாத்தகார இராணுவ நடவடிக்கையில் தனது அரசியல் ஆதிக்கத்தை மறுசீரமைப்புச் செய்கிறது.இதுவரையிலான எல்லாவகைக் கண்துடைப்பு ஜனநாயக விழுமியங்களையும் கடைந்தெடுத்துத் தூரவெறிந்துவிட்டுக் குடும்ப ஆதிக்க-கட்சி ஆத்திக்க-இராணுவ ஆதிக்கச் சகதியினூடாக ஒற்றைக் கட்சி-சர்வதிகாரத் தலைமையை நிறுவ முனையும் மகிந்தா குடும்பத்துக்குக் காக்கா பிடிப்பது, கிழக்குக்கு ஜனநாயகமோ அல்லது யாழ்பாண ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான அரசியல் முன்னெடுப்போ அல்ல.மாறாக,இதுவொரு மோசடி அரசியல்.

மக்களைக் காட்டிக் கொடுத்து, அவர்களின் உரிமைகளை ஏலம்போடும் இவ்வரசியல் போக்கிரித்தனமானதாகும்,இதன் வாயிலாக இலங்கையில் பாசிச ஆட்சியை நிலைப்படுத்தி,நியாயப்படுத்தும் பக்காப் பரப்புரையாகவே இவர்களது“இணைவு-பக்கச்சார்பு-ஒத்துழைப்பு“காட்டி நிற்கிறது.இதற்காக இவர்களுக்கு வந்துவிழும் எலும்புகள் அந்நிய தேசங்களின் அரசியல் மற்றும் ஊடக மட்டத்தில் மகிந்தா அரசை மக்களின் ஜனநாயகத்துக்கான ஒரு மக்கள் முன்னணி அரசாக நிலைநிறுத்த முயற்சிக்கிறது.(உதாரணமாக: வூப்பெற்றால் இராமச்சந்திரனும்,ரீ.பீ.சீ. வானொலியும் முன்னெடுக்கவிரும்பும் ஜேர்மனிய ஊடகங்களுக்குத் தகவல் வழங்கும் வானொலிச் செயற்பாடு-இது, இன்னும் செயற்பாடுகளில் இருக்கிறது.இதுவும் மிகவிரைவாக நம்மைக் கொல்லும் இலங்கையை நியாயப்படுத்தும்)இதுவே,இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் தோல்வியுமாகவிரிகிறது.குறிப்பாக தமிழ்பேசும் மக்களின் நியாயமான அரசியல் கோரிக்கைகளைப் புலிகளின் அரசியல் நீர்த்துப்போக வைத்தது ஒருபகுதி உண்மையென்றால், மறுபகுதி இத்தகைய பிள்ளையான்-கருணா அணிகளுக்கு வக்காலத்து-ஆலோசனை வழங்கும் இந்த ஞானம்-இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்போன்ற இழி மனிதர்களின் செயற்பாடுமென்பது மறுக்கமுடியாத உண்மையாகும்.

இத்தகைய நிலையில் புலிகளின் அராஜகம் குறித்துப் இவர்களுக்கு வரும் தும்மல் மக்கள் நலன்பிணைந்த ஆத்ம தாகமில்லை!மாறாக, இலங்கை அரசியலில் இவர்களது பாத்திரம் இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களின் விடுதலையைக் காட்டிக்கொடுக்கும் இன்னொரு வகையான பாத்திரமாகும்.இப்பாத்திரம்,புலிகளின் அரசியலிலிருந்து விருத்தியான எதிர்ப்பாத்திரமாகும்.இந்த நிலையுள், எந்தப் பெண்ணிய முகமூடி தரித்தாவது அக்காவைக் காக்க முனையும் தம்பிக்கு இரயாவின் அரசியல் விமர்சனத்தைக் கேள்விக்குட்படுத்தும் அரசியல் விவேகம் கைகூடவில்லை!இதற்கு மாறாக, இரயாவைப் பெண்ணொடுக்கு முறையாளனாக வர்ணிப்பதில் சுயதிருப்தியடைகிறார் சேனன்.இதுவும், ஒருவகையில் இரயாவினது அரசியலின் காத்திரமான-நேர்மையான பாத்திரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தவே செய்துவிடுகிறது.

புலம்பெயர்ந்த தமிழ் பேசும் மக்களுள் பரவலாக அறியப்பட்ட அராஜகமானது இன்று, பற்பல வடிவங்களில் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியில் மீளவும் நிலையெடுக்கிறது.அதன்வழி கல்வெட்டுப் பாடுதலும்,காடாத்துச் செய்வதும் இந்தச் சேனன்வழி அரசியலுக்குக் கைவந்த கலையெனினும் இவர்களே அம்பலப்பட்டுப்போகும் அரசியல் தற்கொலை இவர்களுக்கு நேர்கிறதென்பதை இவர்களது அக்காமாரும்,தோழிகளும்“உள்ளாடை கழற்றும்“அரசியலில் மிக இலகுவாகவே இவர்களைக் காட்டிக் கொடுத்துவிடுகிறார்கள்.

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்.
21.09.2008

பிசாசுக்குப் பிரித்துவிட்ட உடலம்

காலம்.

எரித்தலில் விரிந்த கொடும் யுகத்தோடு
பங்கு பிரித்த பகற் பொழுதொன்றில்
பிசாசுக்குப் பிரித்துவிட்ட உடலம்
பொய் உரைத்துத் துப்பிய எச்சில்

பெய்த மழையில் பேயின் எச்சம் போனதென்ற
பிரமை கொள் பீலி சூனியம் வைத்தபடி
நெற்றியில் தேசிக்காய் நறுக்க
குருதிகொட்டிய பற்கள் அது பேயெனப் பகல


மென்று தொலைத்த தசைகளின்
மொச்சை மூக்கின் வழி
வாழ்வுக்கொரு குருதிக் கதை விளம்ப
மண்கொள் மூளை வரம்பிட்ட கணமோ

மேகத்துள் மெல்ல விரியும் இருப்பிழந்த
துகளுக்குக் கால்கள் மண்டை வழி முளைத்தபடி
முதுகைக் குப்புறப் படுத்தபடி
சொறிவதற்கு நாட்குறித்த கனவில்

தெருவோரத்து நாய்களில் ஒன்று
திடங்கொண்டு தேடிய எதிர்ப்பால்
மல்லுக்கட்டிய கணத்தை சுரந்த சிதளொடு
மெல்ல முகர்ந்த கணத்தை மோகித்து

என்னைக் காவு கொள் கனவொடு
வரம்பின்றி மோகித்து மனமொடு மிரண்டது
மீள் வருகை ஒன்றில் மோதிய
உடலை தூக்கி நகர்ந்தது காலம்

19.09.08

பிசாசுக்குப் பிரித்துவிட்ட உடலம்

காலம்.

எரித்தலில் விரிந்த கொடும் யுகத்தோடு
பங்கு பிரித்த பகற் பொழுதொன்றில்
பிசாசுக்குப் பிரித்துவிட்ட உடலம்
பொய் உரைத்துத் துப்பிய எச்சில்

பெய்த மழையில் பேயின் எச்சம் போனதென்ற
பிரமை கொள் பீலி சூனியம் வைத்தபடி
நெற்றியில் தேசிக்காய் நறுக்க
குருதிகொட்டிய பற்கள் அது பேயெனப் பகல


மென்று தொலைத்த தசைகளின்
மொச்சை மூக்கின் வழி
வாழ்வுக்கொரு குருதிக் கதை விளம்ப
மண்கொள் மூளை வரம்பிட்ட கணமோ

மேகத்துள் மெல்ல விரியும் இருப்பிழந்த
துகளுக்குக் கால்கள் மண்டை வழி முளைத்தபடி
முதுகைக் குப்புறப் படுத்தபடி
சொறிவதற்கு நாட்குறித்த கனவில்

தெருவோரத்து நாய்களில் ஒன்று
திடங்கொண்டு தேடிய எதிர்ப்பால்
மல்லுக்கட்டிய கணத்தை சுரந்த சிதளொடு
மெல்ல முகர்ந்த கணத்தை மோகித்து

என்னைக் காவு கொள் கனவொடு
வரம்பின்றி மோகித்து மனமொடு மிரண்டது
மீள் வருகை ஒன்றில் மோதிய
உடலை தூக்கி நகர்ந்தது காலம்

19.09.08

>அடிப்படை நேர்மை?

>சின்னக்குட்டி:“அடிப்படை நேர்மை“!

„……………..“

அடிப்படை நேர்மை?

அப்படி ஏதாவதொன்று இந்தப் பொருளுலகத்துக்கு உண்டா?

உண்டென்று நான் நினைக்கவில்லை!

கேரளாவில் பிறந்தவள் ஐரோப்பியச் சந்தையில் தனது பக்தர்களுக்குப் பாதணிப் பூஜையைக் கற்றுக் கொடுக்கிறாள்.அவளது பாதணிக்குப் பால்வார்க்கும் விளம்பரத்தைக் கள்ளன் கருணாநிதியின்“கலைஞர்“தொலைக்காட்சி விளபரஞ் செய்கிறது.இலண்டனுக்கு வந்த அந்தச் சாமிக்காரி தன் படத்தை 200 பவுண்களுக்கு விற்கிறாள் புலன்(ம்)பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு.இங்கே,எந்த“அடிப்படை நேர்மை“ இருக்கிறது.இது கருணாநிதியின்“கலைஞர்“தொலைக்காட்சியிடம் இருக்கா?கள்ளர்களின் உலகத்தில் கதைகள் ஆயிரம்.அவை காரணங்களை அடுக்கியே நம்மைக் கடாசுவதை நாம் பார்க்கிறோம்.

„அடிப்படை நேர்மை“ பொதுப் புத்திக்கு இது தூய்மையான தியானம்!புள்ளி ராஜாவுக்குத் தெரியும் கொள்ளி எங்கே வைப்பதென்று!வைக்கக் கூடிய இடங்களை அவர்கள் தெரிவு செய்ய விட்டுவிடும் நமது பொதுபுத்திக்குச் சாவுமணியை அடியுங்கோடா எந்தக் கள்ளிப்பால் பசங்களாவது!

பாருங்கோடா அதி மேதாவிகளே, வந்ததே உங்களுக்கு „அடிப்படை உரிமை“,“படைப்புரிமை“!

அட போடா புண்ணாக்கு.உன்ர தேசத்திலே நீ படுத்துறங்கும் அடிப்படை உரிமையே இல்லாதபோது,இந்த“உரிமைகள்“பற்றி எவன்டா கத்துறான்.எப்பவோ தனக்குச் சங்கு ஊதினமாதிரி“கம்மண்டு“இருப்பவன் „அடிப்படை நேர்மை“பேசுறான்டா!இதுதான் சகிக்க முடியேல்ல!

மிக அடவாடித்தனமான இந்தக் குவிப்புறுதிச் சமுதாயத்தில் அப்பாவி மக்களையே ஏதேதோ காரணஞ் சொல்லிக் கொன்று குவிக்கும் வர்த்தகச் சதிகாரர்கள் ஈராக்கிலும்,அவ்கானிஸ்தானிலுமாகப் பயங்கரவாதத்தைக் கண்டுபிடித்து, இன்றுவரை என்ன செய்கிறார்கள்?

இந்தியாவில் வர்த்தகச் சினிமாவின்வழி எத்தனையுள்ளங்களை இந்த“அடிப்படை நேர்மை“இன்றி அழித்துப் பெண்ணுடலைப் பண்டமாக்கி-பணமாக்கி நம்மைத் தலையைப்பிச்சுக் காமப் பேய்களாக்கியுள்ளார்கள்!

பெண்தொடையையும்,தொப்பிளையும் விட்டால் இன்றைய தமிழ்ச் சினிமாவில் என்ன „படைப்பு“இருக்கிறது?

அப்பாவி மக்களை முட்டாளாக்கி அவர்களைப் பட்டுணிபோட்டுக் காசு பண்ணுபவன் எந்த „அடிப்படை நேர்மை“கொண்டு இங்ஙனம் „சமூகத் தொண்டு“செய்கிறான்?

தமிழ்மணம் துவக்கிவைத்திருக்கும்“உரிமை“பெறுதல் என்பது இணையத்தில் கட்டுரையாளரின் பெயரோடு மீள்பதிவிடும் ஆக்கங்களை கருத்துக்களுக்காப் பரவலாக்கும் நோக்குக்கு லாடம் கட்டுவதாக இருக்கும்.என்னய்யா பெரிய உரிமை?உங்களது உடலில் உயிரை தேக்கி வைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறதா?நாளைக்கு நாம் உயிரோடு இருப்பதைத் தீர்மானிப்பவர்கள் எவர்?

உயிர்வாழ்வதற்கே போராட்டமாகப்போன இந்த உலகில் மகாப்பெரிய“படைப்புரிமை“-„அடிப்படை நேர்மை“எல்லாம் கொடிகட்டிப் பறக்குதாடா நம்ம முற்றத்திலே,பாழும் மானுட உயிரோ படுக்கையிலே குண்டடிக்குப் பறிக்கப்படுகிறது.கேட்டாச் சொல்லுறான் பாகிஸ்தான் போடருக்குள் தலிபான் பயங்கரவாதிகள் பதுங்குகிறார்கள்,நாங்கள் அவர்களுக்குப் போடும் குண்டில் பொதுமக்களும் சாகிறார்கள்!

யாரடா இவன்கள்?

இன்னுஞ் சொல்லுங்கோடா தம்பிமாரே“அடிப்படை நேர்மை“யை காஞ்சிக் காமக்கோடி பாணியில்.அல்லது நம்ம ஜேர்ச் புஷ் பாணியில்.
„…………………….“

அப்பாவி மக்களின் பொதுச் சொத்துக்களை கொள்ளையடிப்பதற்கு பேயாய் அலையும் மேற்குலகமும்,அமெரிக்காவும் உலகத்தில் சொல்லும் ஜனநாயகம் போன்றதே இந்த“அடிப்படை நேர்மை“யும்-இல்லை?

„நேர்மை“ மண்ணாங்கட்டி!

எவன் இதற்கு இசைவாக நடக்கிறான்?

இந்த உலகத்தில் இத்தகைய சொல்லாடலைப் புரியாதபடி இதோ „விட்டுத் தொலைக்கிறேன்“ பாணியில் „அடிப்படை நேர்மை“சின்னக் குட்டியைக் கொன்று போடுகிறது!

ஐயோ பாவம்!

சின்னக் குட்டியார்,கொஞ்சம் நம்ம தேசத்தைப் பாருங்கள்.எந்த „அடிப்படை நேர்மை“யோடு நம்மைக் கொன்று குவிக்க உலகம் சிங்கள அரசின் பின் நிற்கிறது?

இந்த இலட்சணத்தில்:“உரிமை“,“அடிப்படை நேர்மை“,வர்த்தக உரிமம்“ குறித்துக் குரல் விடுகினம்…

போங்க,போய் ஈரச்சாக்கில படுங்க.

இந்த உலகத்தில்“அடிப்படை நேர்மை“குறித்துப் புலம்பும் கள்ளர்களை நம்பத்தான் வேண்டுமா?அப்படியாயின் உலகத்தை வேட்டையாடும் வர்த்தகச் சூதாடிகளிடம் மனுப்போடுவதற்கும் தயாரா?

ரை கட்டிய கள்ளர்களும்,காவி கட்டிய கள்ளர்களும் இன்னும் அங்கிகள் தரித்த கொலைக்காரர்களும் இந்த“அடிப்படை நேர்மையை“க் குறித்து எழுதுவார்கள்.இதையும் சின்னக் குட்டிபோன்றார் கர்தருக்கு விசுவாசமாக நடக்கும் பாணியில் மனம்கொள்வார்கள்!

நல்லகாலம் பிறக்கிறது „அடிப்படை நேர்மை“கொண்டு,அவசரப்படாதீர்கள் எல்லோரும் பரதீசில் பக்குவமாக வாழப்போகுறோம்!

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்
18.09.2008
வூப்பெற்றால்

அடிப்படை நேர்மை?

சின்னக்குட்டி:“அடிப்படை நேர்மை“!

„……………..“

அடிப்படை நேர்மை?

அப்படி ஏதாவதொன்று இந்தப் பொருளுலகத்துக்கு உண்டா?

உண்டென்று நான் நினைக்கவில்லை!

கேரளாவில் பிறந்தவள் ஐரோப்பியச் சந்தையில் தனது பக்தர்களுக்குப் பாதணிப் பூஜையைக் கற்றுக் கொடுக்கிறாள்.அவளது பாதணிக்குப் பால்வார்க்கும் விளம்பரத்தைக் கள்ளன் கருணாநிதியின்“கலைஞர்“தொலைக்காட்சி விளபரஞ் செய்கிறது.இலண்டனுக்கு வந்த அந்தச் சாமிக்காரி தன் படத்தை 200 பவுண்களுக்கு விற்கிறாள் புலன்(ம்)பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு.இங்கே,எந்த“அடிப்படை நேர்மை“ இருக்கிறது.இது கருணாநிதியின்“கலைஞர்“தொலைக்காட்சியிடம் இருக்கா?கள்ளர்களின் உலகத்தில் கதைகள் ஆயிரம்.அவை காரணங்களை அடுக்கியே நம்மைக் கடாசுவதை நாம் பார்க்கிறோம்.

„அடிப்படை நேர்மை“ பொதுப் புத்திக்கு இது தூய்மையான தியானம்!புள்ளி ராஜாவுக்குத் தெரியும் கொள்ளி எங்கே வைப்பதென்று!வைக்கக் கூடிய இடங்களை அவர்கள் தெரிவு செய்ய விட்டுவிடும் நமது பொதுபுத்திக்குச் சாவுமணியை அடியுங்கோடா எந்தக் கள்ளிப்பால் பசங்களாவது!

பாருங்கோடா அதி மேதாவிகளே, வந்ததே உங்களுக்கு „அடிப்படை உரிமை“,“படைப்புரிமை“!

அட போடா புண்ணாக்கு.உன்ர தேசத்திலே நீ படுத்துறங்கும் அடிப்படை உரிமையே இல்லாதபோது,இந்த“உரிமைகள்“பற்றி எவன்டா கத்துறான்.எப்பவோ தனக்குச் சங்கு ஊதினமாதிரி“கம்மண்டு“இருப்பவன் „அடிப்படை நேர்மை“பேசுறான்டா!இதுதான் சகிக்க முடியேல்ல!

மிக அடவாடித்தனமான இந்தக் குவிப்புறுதிச் சமுதாயத்தில் அப்பாவி மக்களையே ஏதேதோ காரணஞ் சொல்லிக் கொன்று குவிக்கும் வர்த்தகச் சதிகாரர்கள் ஈராக்கிலும்,அவ்கானிஸ்தானிலுமாகப் பயங்கரவாதத்தைக் கண்டுபிடித்து, இன்றுவரை என்ன செய்கிறார்கள்?

இந்தியாவில் வர்த்தகச் சினிமாவின்வழி எத்தனையுள்ளங்களை இந்த“அடிப்படை நேர்மை“இன்றி அழித்துப் பெண்ணுடலைப் பண்டமாக்கி-பணமாக்கி நம்மைத் தலையைப்பிச்சுக் காமப் பேய்களாக்கியுள்ளார்கள்!

பெண்தொடையையும்,தொப்பிளையும் விட்டால் இன்றைய தமிழ்ச் சினிமாவில் என்ன „படைப்பு“இருக்கிறது?

அப்பாவி மக்களை முட்டாளாக்கி அவர்களைப் பட்டுணிபோட்டுக் காசு பண்ணுபவன் எந்த „அடிப்படை நேர்மை“கொண்டு இங்ஙனம் „சமூகத் தொண்டு“செய்கிறான்?

தமிழ்மணம் துவக்கிவைத்திருக்கும்“உரிமை“பெறுதல் என்பது இணையத்தில் கட்டுரையாளரின் பெயரோடு மீள்பதிவிடும் ஆக்கங்களை கருத்துக்களுக்காப் பரவலாக்கும் நோக்குக்கு லாடம் கட்டுவதாக இருக்கும்.என்னய்யா பெரிய உரிமை?உங்களது உடலில் உயிரை தேக்கி வைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறதா?நாளைக்கு நாம் உயிரோடு இருப்பதைத் தீர்மானிப்பவர்கள் எவர்?

உயிர்வாழ்வதற்கே போராட்டமாகப்போன இந்த உலகில் மகாப்பெரிய“படைப்புரிமை“-„அடிப்படை நேர்மை“எல்லாம் கொடிகட்டிப் பறக்குதாடா நம்ம முற்றத்திலே,பாழும் மானுட உயிரோ படுக்கையிலே குண்டடிக்குப் பறிக்கப்படுகிறது.கேட்டாச் சொல்லுறான் பாகிஸ்தான் போடருக்குள் தலிபான் பயங்கரவாதிகள் பதுங்குகிறார்கள்,நாங்கள் அவர்களுக்குப் போடும் குண்டில் பொதுமக்களும் சாகிறார்கள்!

யாரடா இவன்கள்?

இன்னுஞ் சொல்லுங்கோடா தம்பிமாரே“அடிப்படை நேர்மை“யை காஞ்சிக் காமக்கோடி பாணியில்.அல்லது நம்ம ஜேர்ச் புஷ் பாணியில்.
„…………………….“

அப்பாவி மக்களின் பொதுச் சொத்துக்களை கொள்ளையடிப்பதற்கு பேயாய் அலையும் மேற்குலகமும்,அமெரிக்காவும் உலகத்தில் சொல்லும் ஜனநாயகம் போன்றதே இந்த“அடிப்படை நேர்மை“யும்-இல்லை?

„நேர்மை“ மண்ணாங்கட்டி!

எவன் இதற்கு இசைவாக நடக்கிறான்?

இந்த உலகத்தில் இத்தகைய சொல்லாடலைப் புரியாதபடி இதோ „விட்டுத் தொலைக்கிறேன்“ பாணியில் „அடிப்படை நேர்மை“சின்னக் குட்டியைக் கொன்று போடுகிறது!

ஐயோ பாவம்!

சின்னக் குட்டியார்,கொஞ்சம் நம்ம தேசத்தைப் பாருங்கள்.எந்த „அடிப்படை நேர்மை“யோடு நம்மைக் கொன்று குவிக்க உலகம் சிங்கள அரசின் பின் நிற்கிறது?

இந்த இலட்சணத்தில்:“உரிமை“,“அடிப்படை நேர்மை“,வர்த்தக உரிமம்“ குறித்துக் குரல் விடுகினம்…

போங்க,போய் ஈரச்சாக்கில படுங்க.

இந்த உலகத்தில்“அடிப்படை நேர்மை“குறித்துப் புலம்பும் கள்ளர்களை நம்பத்தான் வேண்டுமா?அப்படியாயின் உலகத்தை வேட்டையாடும் வர்த்தகச் சூதாடிகளிடம் மனுப்போடுவதற்கும் தயாரா?

ரை கட்டிய கள்ளர்களும்,காவி கட்டிய கள்ளர்களும் இன்னும் அங்கிகள் தரித்த கொலைக்காரர்களும் இந்த“அடிப்படை நேர்மையை“க் குறித்து எழுதுவார்கள்.இதையும் சின்னக் குட்டிபோன்றார் கர்தருக்கு விசுவாசமாக நடக்கும் பாணியில் மனம்கொள்வார்கள்!

நல்லகாலம் பிறக்கிறது „அடிப்படை நேர்மை“கொண்டு,அவசரப்படாதீர்கள் எல்லோரும் பரதீசில் பக்குவமாக வாழப்போகுறோம்!

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்
18.09.2008
வூப்பெற்றால்

%d Bloggern gefällt das: