„மாவீரர்களை“ப் போற்றுவோம்!

கார்த்திகை 27 : „மாவீரர்களை“ப் போற்றுவோம்!

 முள்ளி வாய்க்கால்வரை „தேசிய விடுதலை“ப் போராட்டமென வரிந்துகட்டிய அனைத்து வாதங்களும் எந்த மக்களுக்காகக் குரல் கொடுத்ததோ அஃது,அந்த மக்களை வேட்டையாடிச் செல்வத்தைக் குவித்திருக்கிறது.இத்தகைய செல்வச் சேர்ப் பாளர்கள் பெருந்தொகையான மக்களைக் கொன்று போட்டுத் தம்மால் சேகரிக்கப்பட்ட மக்களது செல்வத்தைத் தொடர்ந்து தமதாக்கித் தமது வாரீசுகளுக்கு விட்டுச் செல்வதற்காகத் தொடர்ந்து,தொடர்ந்து „தமிழீழம்-தேசியமெனப் புனைவதும்“, „மாவீரர்களாகப்பட்ட „;  தமிழ் மக்களது குழந்தைகளது வாழும் உரிமையைப் பறித்துவிட்டு,அவர்களது கல்லறைகளைக் காட்டியே பணம் கறக்கும் இந்தச் சாபக் கேட்டுக்குப் பேர் „தேசிய மாவீரர் தினம்“ என்பது  ஒரு கேடான காலத்தைத் தொடர்ந்து மறைப்பதற்கானது.

இன்று, „தமிழ்தேசிய வாதமானது“ விதேசியப்பரப்பின் அறுவடையாச்சு! அஃது,வரலாற்றில் ஆற்றிக்கொண்ட அனைத்து மக்கள்விரோத அரசியல் நகர்வும் அதன் குணவியல்பான வர்க்க நிலையின் காரணமானதாகவும்,அந்த வர்க்கவியல்ப்புக்கேற்பத் „தமிழ்த் தேசியமானது“ தனது வர்க்கத்தோடு உலகு தழுவிக் கரங்கோர்த்துக்கொண்டது.அஃது, தனது வர்க்கத்துக்கான வேட்டை நாயாக வளர்ந்தபோது தமிழ்பேசும் மக்களது „சிங்களவின வொடுக்குமுறைக்கெதிரான“ எதிர்ப்புப்போராட்டமானதை தமது எஜமானருக்கேற்பக் கையகப் படுத்தியது.அதற்காக அது, நடாத்திய கொலைகளும்,சர்வதிகார ஆதிக்கமும் அதற்கானவொரு பாசிசப் படையை நிறுவிக்கொள்ளும் தகவமையை அந்நிய சக்திகள் வழங்கிக்கொண்டன.அதன் அதியுயர்ந்த ஒடுக்குமுறைவடிவமே புலிகள் என்பதை வரலாறு நிரூபித்திருக்கிறதல்லவா?

இதன் தொடர்ச்சியில் அந்த அமைப்பின் பிரதான தலைவனுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது?

காற்றடமேயற்று இந்த மனிதன் அழிக்கப்பட்டதற்கு வரலாற்றின் நியாயம் என்னவாக இருக்கும்?

„மாவீரர்களுக்கு“ விழா எடுப்பவர்கள் தங்களது மகாப் பெரிய தலைவனுக்கு வரலாற்றில் என்ன பாத்திரத்தை வழங்கினர்?

இருந்தும் முள்ளி வாய்க்கால் கொடிய முடிவுக்குப் பின்னும் ஐந்தாவது தடவையாக „மாவீரர்“ கதை விடுகின்றார்களென்றால் மக்களது உரிமைகளை ஏலம் விட்டுப் பிழைப்பதில் இத்தகையவர்கள் பெரும் வர்த்தக மாபியாக்களாக இருக்கின்றனர்.மக்களது எந்த நலனிலும் அக்கறையற்ற பிழைப்புவாதிளாக மாறியவொரு கூட்டம் மீளவும், மக்களையும் அவர்களது கொல்லப்பட்ட குழந்தைகளையும் உரிமைகொண்டாடி அதையும், பணமாக்கும் ஒரு கச்சாப் பொருளாக்கியதைத் குறித்து நாம் கவனித்திருக்கின்றோமா?

இன்று,தமிழ்பேசும் உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கெதிரான இந்தக் கொடுரமான வர்க்க எதிரிகள் நேரடியாகவே இந்திய-இலங்கை ஆளும் வர்க்கத்தோடு இனம்,மொழி,மதம் கடந்து வர்த்தகச் சூதாட்டத்துள் ஒன்றுபட்டுள்ளனர்.கூடவே, நம்மை ஒடுக்குவதற்கேற்ற பிராந்திய அரசியலையும் தமது எஜமானர்களுக்கேற்ற அவர்களது நிகழ்ச்சிக்குட்பட்டு  நமது  மக்களது பெயரால் „தேசிய மாவீரர்“ தினமெனக் கொண்டாடி நகர்த்துகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இலங்கையின் தொழிலாள வர்க்கமானது தன்னை இனம்,மதம்,மொழி கடந்து ஒன்றிணைக்கும் சூழலுக்கு வந்தாகவேண்டும். ஒடுக்குமுறையாளர்கள் எப்பவுமே தமது வர்க்கத்தோடு இணைந்தபடிதாம் தமது எதிரி வர்க்கமான பெரும்பகுதி உழைக்கும் மக்களை ஒடுக்கி வருகின்றனர்.இஃது வரலாறு பூராகவும் தேசங்கடந்து வினையாற்றுவதை நாம் அறியவேண்டும்.

முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுவரை நமது கண்களைப் பாழாய்ப்போன தமிழ்த் தேசிய வாதக் கயர்வகள் மூலமாகக் குருடாக்குஞ் சந்தர்ப்பத்துக்காக நாம் இடதுசாரிய போராட்ட முன்னோடிகளைப் பிழையாகக் கையாண்டோம்.அவர்களை, ஆதிக்கவாதிகளுக்காகக் காட்டிக்கொடுத்தோம்.பாசிஸ்டுக்கள் கொன்று குவிக்கும்போது பாராமுகமாகப் பாசித்தின்முன் ஒப்புதல் கொடுத்தோம்.இறுதியில், பாசிசமானது புலி வடிவில் மக்களனைவரையும் காயடித்துக் கொன்று குவித்துச் செல்வத்தைக் குவித்துக்கொண்டிருந்தபோது , குத்து-குடையுதென்று ஒப்பாரி செய்தோம்.இந்த வரலாற்றுவுண்மைகளைக் கற்றுக்கொள்வதென்பது இத்தகைய எதிர்க் கருத்தாடல்-வரலாற்று வினைகளுக்கூடானதென்பதை நாம் புரிந்தாகவேண்டும்.எனவேதாம், முள்ளிவாய்க்காலுக்குப் பின் இந்த ஐந்தாவது தடவையாக நம்மை ஏமாற்றும் „தேசிய மாவீரர்“தினக் கொண்டாட்டத்தை அவர்கள் தமது இருப்புக்கான ஆயுதமாக நமக்குள் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இவர்களது இந்தக் கொடிய ஆயுதத்தைப் புரிந்துகொண்டோமானால், தமிழ்த் தேசியத்தால் கரி பூசப்பட்ட தமிழ்பேசும் மக்களது விடுதலையின் புரட்சிகரமான வரலாற்றுப் பக்கங்களை நாம் இடதுசாரிகளது குருதியீனூடாகவே கழுவி உண்மைகளைக் கண்டடைய வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய வரலாறு கடந்த காலமாக இருக்கும்!.

இனியாவது, ஆதிக்க வாதிகளது அதிகாரத்துக்குப் பக்கப்பலமாகத் „தேசியக் கோசம்“ போட்டொப்புதல்கொடுக்காது, நமது தலைவிதியை நாமே தீர்மானிக்க நமது வர்க்கஞ்சார்ந்து உணர்வு பெறுவோம்.அந்த வர்க்கவுணர்வினது வினையூக்கமானது இலங்கையில் ஒரு தொழிலாள வர்க்க ஐக்கியத்தைத் தரட்டும்!.அதன் பலாபலன்கள் இந்தப் பாசிச அராஜகவாதிகளது „தமிழ்த் தேசிய“க் குருதியாறாக நிச்சியம் இருக்காது.மக்களது வாழ்வையும்,வளத்தையும் சிதைத்துப் „போராட்டம்-விடுதலை“ யென்பதெல்லாம் அதிகார வர்க்கத்தின் பாசிசக் குரூரத் தேவைகளோடு சம்பந்தப்பட்டதென்பதை முள்ளி வாய்க்காலில் அநுபவமாக-வரலாறாக „இன்று“ நாம் தரிசிக்கின்றோம்.இதற்குள்  இவர்கள் கடைவிரிக்கும் „தேசிய மாவீரர்“தினம் என்பதன் அர்த்தம் பணம் பண்ணும் வடிவம் என்பதைவிட அதற்கென்றொரு புனிதமான வரலாறு கிடையாது!அவர்கள் இட்டுக்கட்டுவது பணத்தைச் சுருட்டும் வழியென்பதே உண்மையாகும்!

இந்தவுண்மையின்வழியாக நாம் வரலாற்றில் ஆற்றவேண்டிய பணியானது நமது வர்க்கவுணர்வைக் கண்டடைதலே!அதிலிருந்து பெறுப்படும் சமூகவுணர்வும்,சமுதாய ஆவேசமும் நமது விலங்கை நாமேயொடிக்கும் வலுவை இலங்கை-உலகு தழுவிய வர்க்க ஐயக்கியத்தினூடாக நமக்கு ஏற்படுத்தும்-இது கதை கட்டலல்ல-கனவுமல்ல.வரலாற்றில் நடந்த வர்க்கப் போர்களது பெறுமானம்.

அதைத் தவிர்த்துத் „தேசிய வாதம்“ பேசும் உடமை வர்க்கத்தின் இனவாதக் கருத்துக்குள் மாட்டபட்ட எந்தவினமும் இதுவரை இழப்பையும்,அடிமைத்தனத்தையும் பெற்றதென்பதைத் தவிர விடுதலை பெற்றதாகச் சரித்திரமில்லை.

போராளிகள்,புரட்சி வாதிகள் தமது வர்க்கவுணர்வைவிட்டு,மிதமான நடுத்தரவர்க்கவுணர்வுந்துதலால் உந்தப்பட்டால் அவர்கள்பிழையான பாதையில் பயணிப்பரென்பதை நாம்பிரபாகரன் மூலமாக அறியக் கூடியதாகிறது .“தமிழீழ“ப்   போராட்டத்தில் இப்படி ஆயிரம்பிரபாகரன்கள்,உமா மகேஸ்வரன்கள் வழி தவறிய கதைகளும்-வரலாறுமாக நாம்அநுபவப்பட்டோம்.

இளையவர்கள்,இன்று நீங்கள் „தமிழீழ“ப்போராட்டத்தின்விளைவை மக்களது குவியல் குவியலான சடலங்களுக்கூடாகத் தரிசித்திருக்கிறீர்கள்! இதுவொரு சில அரசுகளது தப்பான செயலல்ல. மாறாக, நமக்குள் இருக்கும் உடமை வர்க்கத்தின் நலனோடு அந்நிய நலன்கள் பிணைவுப்பட்ட வர்க்க நலனிலிருந்து நமது மேட்டுக்குடிகளே நம்மைத் தமது கூட்டோடு-நட்போடு அடிமையாக்கி அழித்துள்ளது.இது வரலாறாக முள்ளிவாய்க்காலில் முற்றுப் புள்ளி வைக்கப்படவில்லை!

தொடர்ந்து தமது வர்க்க எதிர்ப்பபை அவர்கள் இலங்கை-உலகு தழுவித் தொழிலாள மக்கள்மீது கட்டவிழ்த்தபடியேதாம் அரசியலைச் செய்கின்றனர்.இதற்காகத் தொடர்ந்து நம்மெல்லோரையும்,இனம்,மதம்,மொழி வழி கூறு பிரித்து, இனவாதத் தீயை மீள,மீள மூட்டியே நமது வர்க்க ஐயக்கியத்தை மிக இலகுவாக உடைத்தெறிகின்றனர்.இது ஒரு புள்ளி.தொடர்ந்து கேள்விகள் நம் முன் எழுகிறது.அதைத் தொடர்வது நீங்கள் கொள்ளும்உண்மைகளிலிருந்துதாம்.

இன்று, உலகு தழுவி „இருப்பவர்களுக்கும் இல்லாதவருக்குமான போர்“ சமூக மானிய வெட்டுக்களிலிருந்து அரசுக்கும் மக்களுக்குமானதெனக் காட்டப்பட்டாலும்அஃது, உடமை வர்க்கத்துக்கும்,உழைப்பாளி வர்க்கத்துக்குமானதென்பதை நீங்கள் மிக இலகுவாக அறியும் நிலை ஐரோப்பியவொன்றியத்தின் „யுரோவைப் பலப்படுத்தும் பொறி முறை “ யென்ற ஒடுக்குமுறை-சர்வதிகாரப் போக்குகளிலிருந்து அறியமுடியும்.இதன் தாக்கம் இன்று உலகைப் பங்கு போடும் போட்டி அரசியலாக உக்கிரைனில் மையங்கொண்டுள்ளது! சில வேளைகளில் இதுவே பெரும் அணு யுத்தமாக வெடிக்கும் சந்தர்ப்பம் மிக அண்மையிலிருக்கிறதென்பதையும் நாம் அறிந்தே  தீரவேண்டும்.

தொழிலாளர்களுக்கெதிரான பொலிஸ்-இராணுவ ஒடுக்குமுறையோடு அதன் கருத்தியல் வன்முறையான சட்டம் மக்களது அனைத்துவுரிமைகளையும் அகண்ட ஐரோப்பா-உலகமென இல்லாதாக்கிறது.பணக்காரருக்கும்,ஏழைகளுக்குமான கத்தரிக்கோல் தொடர்ந்து விரிகிறது.அதன் வினை எப்படி-எங்ஙனம் அமையுமென்பது நாம் பெறும் வர்க்கவுணர்விலிருந்தே இலங்கையில் மக்களுக்கான விடுதலையைச் சாதிக்கும் வரலாற்றை இழுத்துவரும்.அதுவரை,உண்மைகளைக் கண்டடைவோம்.அதுவே,எதன் பெயராலும் நாம் கொட்டும் குருதியை நிறுத்தி, நமது விடுதலைக்காகக் குருதியைக் காத்துக்கொள்ளும்.எனவே,இவர்கள் கதைவிடும்“மாவீரர்“தினமென்பது நம்மை ஏமாற்றும் ஒரு வியாபார உத்தியே தவிர நமக்கான விடுதலைக்கான ஆயுதம் அஃதல்ல!

எனவே,இந்த விமர்சனமானது குருதிதோய்ந்த தமிழ்த் தேசிய வாததத்தின் இருண்ட பக்கங்களை அறியும் சந்தர்ப்பத்தை உணர்த்துவதென்பதே பொருள்.“தமிழ் தேசிய“ வாதத்தின் கோர முகத்தை இன்று பலர் பல்கலைக் கழகத்துக்குள் ஆய்ந்து வருகின்றனர்.அவர்கள் தமது தொழில் முறையான வளர்ச்சிக்கு அதைப் பயன்படுத்துகின்றனர். நாமோ நமது விடுதலைக்கான ஒரு கையேடாக அவர்களது ஆய்வுகள் மாறவேண்டுமென்றே அவாவுறுகிறோம். நாளைய தலைமுறையானது தமது மூதாததையர்களால் விடுவிக்கப்பட்ட சுதந்திர மனிதர்களென்று வரலாறு உரைக்கவேண்டும்.

அதுவே,எமது அவா.அதற்காக, நாம் கைகோர்ப்போம்.கோர்பதற்கு முதல் „யார்-எவர்“எந்த வர்க்கத்தின் சாயலோடு எவருக்காக இயங்குகிறாரென்பதைக் கண்டடைந்தாகவேண்டும்.

எல்லோருக்குமானவொரு வர்க்கங் கடந்த வாழ்வு வந்தாக வேண்டுமெனக் கூறித் தொடர்வோம்- நட்பார்ந்த தோழமைகொள்ள!

நட்போடு,

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்

ஜேர்மனி

24.11.2014

Werbeanzeigen

மைத்திரிபால சிறிசேனவும் மேற்கும்: இரணில் விக்கரமசிங்கவைப் பிரதமாராக்கும்?

மைத்திரிபால சிறிசேனவும் மேற்கும்: இரணில் விக்கரமசிங்கவைப் பிரதமாராக்கும்?

இலங்கையிலொரு ஆட்சி மாற்றம்:பொது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் வடிவில்“அனைத்து அதிகாரமும் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையினை ஒழித்தல்“.

 

அனைத்து அதிகாரமும் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையின் கீழ் அணிதிரண்ட இலங்கை ஆளும் வர்க்கங்கள் தற்போது மேற்குலக நவ லிபரல்களது „பொதுச் சொத்தைச் சூறையாடும் அழிவு“ அரசியலுக்குடந்தையாக நகர்வது இலங்கையின் முழுமொத்த மக்களுக்கும் எதிரானதாகவே மாறும்.இலங்கையிலுள்ள கடல் சார்ந்த வள நிலங்களைப் கைப்பற்றவும், அதுசார்ந்த வர்த்தகத்தை மேற்குலகத் தேசங்களோடிணைந்து கட்டமைக்கவும் தடையாகவுள்ள மகிந்தா அணி ஆளும் வர்க்க அதிகாரத்தால் பழிவாங்கப்பட்ட சிங்கள ஆளும் வர்க்க அணியானது போடும்“அனைத்து அதிகாரமும் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையினை ஒழித்தல்“ என்ற வாதமானது மகிந்தாவினது குடும்ப ஆதிக்கத்தின் பின்னால் அணிவகுத்த தமது சக வர்க்கத்தை ஓரங்கட்டுவதற்கான தெரிவே அன்றி,மக்களது -பரந்துபட்ட மக்களது உரிமையின்பாற்பட்டதல்ல.

 

இன்றைய இந்நிலைமையை வெற்றியாகவுருவாக்கிய மேற்குலக அரசுகள் மற்றும் அவர்களது லொபிகள்   இலங்கைச் சிறுபான்மை இனங்களைக்கட்டயாமாக“இணக்க அரசியலுக்குள்“திணிக்கத்தக்க வன்முறைசார்-மற்றும் வன்முறைசாராக் கருத்தியல் வலுவைக் கொண்டியக்குகிறது.சிறுபான்மை இனங்களுக்கு முன் எந்தத் தெரிவுக்கும் தற்கொலைக்கானது.இணக்கமுற்றாலும் அல்லது ஏகாதிபத்தியத்தைச் சார்ந்து இலங்கை அரசை எதிர்ப்பதும் தற்கொலையானது.இதைச் சாத்தியப்படுத்தவே புலத்தில் போலிப் புரட்சிகரச் சக்திகளை இலங்கை-இந்தியக்கூட்டு வளர்த்தெடுத்துப் புலி அழிவின் பின் தமக்குள் பல்வேறு வடிவுள் உள்வாங்கிவிட்டு „சமத்துவத்துக்கான“ அரசியல்-புரட்சி பேசும் சூழலையும் அதுவே உருவாக்கியுள்ளது!.இந்நிலையில் „எதிர்கட்சிகள்“ எனும் கோதாவில் மேற்குலக எடுபிடிக் கட்சியான யு.என்.பி போடும் „பொது ஜனாதிபதி வேட்பாளர்“என்பது இலங்கையின் ஆட்சி மாற்றத்தைக் [Regime change ]கோருவதே தவிர சட்டவாத அரசுக்குரியதான நெறிகளை மையப்படுத்திய அரசொன்றின் தேவையின் பொருட்டான மக்கள் நலன் குறித்த பொருளாதார மற்றும் அபிவிருத்திக்குரிய அரசின் வடிவத்துக்கானதல்லவென்பதைச் சொல்லியாக வேண்டும்.

 

புலிவழிச் செல்நெறியூடாக நிகழ்த்தப்பட்டத் „தமிழீழ“ப் போராட்டத்தின் தோல்விக்குப் பின்னான இன்றைய இலங்கையில் கட்சிகள்,அணிகள்-அமைப்புகளது அணித் திரட்சியும் கூடவே, புதிய குட்டி முதலாளிய வர்க்கத்தின் முகிழ்ப்பானதும் அரச பாசிசப் போக்கை மேலும் நிலைப்படுத்தவேண்டிய தருணத்தைப் பிளவு பட்ட ஆசிய – மேற்குலக மூலதனத்தின் முரண்பாட்டில் தகவமைபதைத் தொடர்ந்து தூண்டுகின்றன.

இது ,தெள்ளத் தெளிவாகப் “ பொது வேட்பாளரது முகத்துடன் “ மேற்குலகக் கோரிக்கையாக இலங்கை மக்களது முகந்தாங்கும் அழகைக்  கவனியுங்கள்:

 

1. 100 நாட்களுக்குள் ஜனாதிபதி ஆட்சிமுறையை மாற்றியமைப்பேன்.

2. ரணிலுக்கு பிரதமர் பதவி.

3. சரத் பொன்சேகாவுக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்புகள்

4.18 ஆவது திருத்தம் நீக்கப்படும்.

5. குடும்ப ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டப்படும். கூடவே ஊடக சுதந்திரம் உள்ளிட்ட அனைத்துக்கும் இடமளிக்கப்படும்.

 

* ரணிலுக்கு பிரதமர் பதவி.* [The Mont Pelerin Society- Influence:  Prominent MPS members who advanced to policy positions included the late Chancellor Ludwig Erhard of West Germany, President Luigi Einaudi of Italy, Chairman Arthur F. Burns of the U.S. Federal Reserve Board, and U.S. Secretary of State George Shultz. Among prominent contemporary political figures, former President Václav Klaus of the Czech Republic and acting politicians, such as former Prime Minister Ranil Wickremasinghe of Sri Lanka, former Foreign Secretary Sir Geoffrey Howe of the U.K., former Italian Minister of Foreign Affairs and Minister of Defence Antonio Martino, Chilean Finance Minister Carlos Cáceres, and former New Zealand Finance Minister Ruth Richardson, are all MPS members. Of 76 economic advisers on Ronald Reagan’s 1980 campaign staff, 22 were MPS members.    ]

 

இன்றைய முரண்பாட்டில் சிறுபான்மைச் சமூகங்களின் எதிர்ப்பரசியலானது எப்பவும்போலவே ஆளும் அரசுக்கெதிரான கட்சிகளுக்குப்பின்னும் மற்றும் பெரும்பான்மைச் சமுதாயத்தின் ஜனாதிபதி மகிந்தா இராஜபக்ஷ வழி,பிளவுபட்ட இன அடையாளங்கள் வெளிப்பட்டு நிற்கும் புள்ளியில் மேற்குலக-ஆசிய மூலதனத்தின்பின் அணிவகுக்கும் சிங்கள-தமிழ் ஆளும் வர்க்கம், இலங்கையில் ஜனநாயகத்தை மறுத்து நிற்கும் தெரிவில் இலங்கையின் அரசியல் எதிர்காலம் சிறுபான்மை இனங்களை வேட்டையிடப்போகிறதென்பதற்குப் புலம்பெயர் தமிழர்களின் மத்தியில் நிலவும் அணிச் சேர்க்கை மற்றும் லொபி அரசியலும் அதுசார்ந்த எதிர்ப் புரட்சிகரவாதிகளான முன்னாள் இயக்க வாதிகளும்,புலிப்பினாமிகளும் இலங்கையின் ஒடுக்குமுறை அரச ஜந்திரத்தோடு ஒத்த அரசியல் புரிவதுகூட ஏலவே தயாரிக்கப்பட்ட நிகழ்சி நிரலுக்குட்பட்டதாகும்.இது,அபாயகரமான அரசியல் மற்றும், இயக்கப் போக்கை இலங்கையின்  குறை ஜனநாயக விருத்துக்குக்குறுக்கே நின்றாற்றும் இயக்க-கட்சிவாத அரசியலானது இலங்கையின் பெரும்பகுதி மக்களது உரிமைகளுக்கு நிச்சியம் பங்கஞ் செய்தே தத்தமது இருப்பை நிலைப்படுத்திக்கொள்கிறது.

 

குறிப்பாகச் சிங்கள இனவாதத்தாலும்-ஒடுக்குமுறையாலும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படும் இலங்கைச் சிறுபான்மையினங்கள் தம்மைத் தொடர்ந்து பலியாக்கும் அரசியலைத் தத்தமது தலைவர்களதும்-கட்சியினதும் நலனுக்கான தெரிவின்வழி பெறுகின்றனர்.இதற்கான மாற்றுப் பற்பல முரண்பாடுகளால் பிளவுண்டு சிதைக்கப்பட்ட இன்றைய இருண்ட சூழ்ச்சி அரசியலுள் மேலுஞ் சிதறுண்டு உதிரிகளாக்கப்பட்டுள்ளது என்றே நமது மனவூக்கமும்,உணர்வும்-அறிதிறனுஞ் சுட்டுகிறது. இதன் அறுவடை மெல்லவுணரப்படுந் தருணத்தை நிலத்தில் அணித் திரட்சியாகும் சூழலோடு உணரத்தக்கதே.அதன் மறுவினையாற்றலைப் புலம் பெயர் வாழ் சூழலில் நமக்குள் உய்துணரமுடியும்.

 

 

இந்த உளவியலின் பொருட்குவிப்பூக்க அரசியல் மற்றும் அதுசார்ந்த வன்முறைசார்ந்த தந்துரோபாயத்துக்குட்பட்ட இராணுவ ஆதிக்கத்தின் விருத்தியானது, எங்ஙனம் இனிவரும் இலங்கையில் ஜனநாயக நெருக்கடியாக எழும் என்பதன் உச்சம்,அனைத்து அதிகாரமும் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையின் பின்னால்திசை திருப்பப்பட்டு அது இலங்கையிலொரு ஆட்சி மாற்றத்தை இன்றைய உக்கிரைன் பாணியில் தகவமைக்கக் காத்திருக்கிறது.

 

 

ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்

 

22.11.2014

%d Bloggern gefällt das: